dinobecagli@virgilio.it

                                                                                                                    di terra & poesia è il primo cd-audio dedicato a quanti stimolati dall'ascolto vorranno conoscere la figura e l'opera degli  autori  in  raccolta scoprendone la bellezza in un rinnovato interesse per la poesia lucana.

Home
 

 

 

I

 

P

O

E

T

I

 

 

 

ALBINO PIERRO
prevert
I 'nammurete  (declamata insieme con l'autore)
 
 
Si guardaàine citte
e senza fiète
i 'nnammurète.
Avìne ll'occhie ferme
e brillante,
ma u tempe ca passàite vacante
ci ammunzillàite u scure
e i trimuìzze d'u chiante.

E tècchete, na vota, come ll'erva
ca tròvese 'ncastrète nda nu mure,
nascìvite 'a paròua,
po n'ata, po cchiù assèi:
schitte ca tutt'i vote
assimigghiàite 'a voce
a na cosa sunnèta
ca le sìntise 'a notte e ca po tòrnete
chiù dèbbua nd' 'a iurnèta.

Sempe ca si lassàine
parìne come ll'ombre
ca ièssene allunghète nd'i mascìe;
si sintìne nu frusce, appizutàine
'a 'ricchia e si virìne;
e si 'ampiàite 'a 'ùcia si truvàine
faccia a faccia nd'u russe d'i matine.

Nu iurne
- nun vi sapéra dice si nd'u munne
facì' fridde o chiuvìte -
'ssìvite nda na botta
'a 'ùcia di menziurne.

Senza ca le sapìne
i 'nnammurète se tinìne 'a mèna
e aunìte ci natàine nd' 'a rise
ca spànnene i campène d'u paìse.
Nun c'èrene cchiù i scannìje;
si sintìne cchiù llègge di nu sante,
facìne i sonne d'i vacantìje
cucchète supre ll'erva e ca le vìrene
u cée e na paùmma
casi pàssete 'nnante.

Avìne arrivète a lu punte iuste:
mo si putìna stringe
si putìna vasè
si putìna 'ntriccè come nd'u foche
i vampe e com'i pacce
putìna chiange rire e suspirè;
ma nun fècere nente:
stavìne appapagghiète com'a 'a niva
rusète d'i muntagne
quanne càlete u sòue e a tutt'i cose
ni scìppite nu lagne.

Chi le sàpete.
Certe si 'mpauràine
di si scriè tuccànnese cc'u fiète;
i'èrene une cchi ll'ate
'a mbulla di sapone culurète;
e mbàreche le sapìne
ca dopp'u foche ièssene i lavìne
d' 'a cìnnere e ca i pacce
si grìrene tropp assèi
lle 'nghiùrene cchi ssèmpe addù nisciune
ci trasèrete mèi.

Mo nun le sacce addù su',
si su'vive o su'morte,
i 'nnammurète;
nun sacce si camìnene aunìte
o si u diàue ll'è voste separète.
Nun mbogghia Ddie
ca si fècere zang 'nmenz' 'a via